WYDANIE ONLINE

25 maja 2018 r. minie czas na dostosowanie systemów ochrony danych osobowych do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dowiedz się, jakie kroki musisz podjąć, żeby zdążyć ze wszystkimi zadaniami na czas. Sprawdź, jakie obszary Twojej działalności wymagają dostosowania do nowych unijnych przepisów.

czytaj więcej »

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w piśmie do Ministerstwa Cyfryzacji krytycznie odniósł się do niektórych propozycji przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

czytaj więcej »

Kolejna, VIII już edycja programu edukacyjnego GIODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa” została oficjalnie zainaugurowana podczas szkolenia, które odbyło się 26 i 27 października 2017 r. w Warszawie.

czytaj więcej »

W wyroku z 1 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy orzekł, że administrator danych jest odpowiedzialny za naruszenia, których dopuścił się podmiot przetwarzający.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zawiera przepisy, które wprost odnoszą się do profilowania osób fizycznych. Wprowadza np. definicję tego procesu. W kwestii profilowania bardziej szczegółowo wypowiedziała się Grupa Robocza Art. 29 w swoich najnowszych wytycznych. Dowiedz się, co Grupa Robocza Art. 29 radzi w kwestii profilowania.

czytaj więcej »

Ponieważ dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nieustannie się zbliża, przyspieszeniu uległy prace legislacyjne nad nową polską ustawą o ochronie danych osobowych i zmianami w przepisach branżowych. Dowiedz się, jak zmienią się zasady przetwarzania danych osobowych na rynku ubezpieczeń.

czytaj więcej »

Instytucje europejskie pracują nad aktem, który ma regulować kwestie prywatności w łączności elektronicznej. Będzie to tzw. rozporządzenie ePrivacy. Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało ostatnio spotkanie, podczas którego przedstawiciele biznesu i organizacji społecznych dyskutowali o projektowanych przepisach.

czytaj więcej »

Administratorzy danych, którzy chcą zlecić wykonywanie swoich zadań podmiotom zewnętrznym, i wiąże się to z przekazaniem danych osobowych, muszą zawrzeć umowę powierzenia. Może się także zdarzyć, że podmiot zewnętrzny sam pozyska dane osobowe niezbędne do realizacji tego zadania. Dowiedz się, jak rozwiązać taką sytuację w przypadku zlecania realizacji zadań przez szpital.

czytaj więcej »

Do administratora danych mogą trafić dane osób, które zgodnie z wyrokiem sądu będą wykonywać u niego prace społecznie użyteczne. Dowiedz się, na jakiej podstawie prawnej administrator przetwarza te dane. Sprawdź, czy zbiór takich danych należy zgłosić do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych stanowi, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia w celu korzystania przez nie z usług społeczeństwa informacyjnego wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni. Dowiedz się, w jaki sposób administrator będzie mógł zweryfikować, kto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

czytaj więcej »

W ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych nie znajdziemy wskazówek pomocnych w szacowaniu ryzyka. Administrator sam wybiera metodykę oceny ryzyka i na tej podstawie stwierdza, czy ma do czynienia z „ryzykiem” czy „dużym ryzykiem”. Sprawdź, jakie metody mogą okazać się pomocne przy szacowaniu ryzyka.

czytaj więcej »

Pracodawca jest administratorem danych swoich pracowników i jeżeli dopuszcza ich do przetwarzania danych osobowych, powinien wydać im w tym celu stosowne upoważnienia. Sprawdź, kto w przypadku wspólnoty mieszkaniowej będzie administratorem danych – ta wspólnota czy zarządca nieruchomości.

czytaj więcej »

wiper-pixel