WYDANIE ONLINE

Zbliżające się rozpoczęcie obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oznacza konieczność dostosowania polskiego prawa do unijnych przepisów. Zmieni się nie tylko ustawa o ochronie danych osobowych, ale też ustawy sektorowe. Dowiedz się, co zmieni się w ustawach dotyczących instytucji ważnych dla funkcjonowania państwa.

czytaj więcej »

Prawie 40% średnich i ponad 35% dużych firm w Polsce wie, że musi dostosować się do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i już zaczęło ten proces – wynika z badania przeprowadzonego przez T-Mobile.

czytaj więcej »

Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia doszło do naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych. Prezes NRL zgłosił sprawę do GIODO.

czytaj więcej »

Zgłaszanie organowi nadzorczemu naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych jest jednym z nowych obowiązków administratora danych, jaki wprowadza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Poznaj wskazówki Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.do organu nadzorczego.

czytaj więcej »

Jednym z uprawnień nowego organu nadzorczego wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych będzie możliwość nakładania kar finansowych. Grupa Robocza Art. 29 przedstawiła wskazówki, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości kar i ich nakładaniu. Dowiedz się, jakie czynniki pomogą obniżyć karę finansową.

czytaj więcej »

Administratorzy danych często mylnie twierdzą, że przetwarzanie danych osobowych jest jest legalne, tylko wówczas gdy osoba, której dane mają być przetwarzane, wyrazi na to zgodę. Dowiedz się, czy w przypadku podpisywania umowy taką zgodę także trzeba uzyskać.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wprowadza obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora. Dowiedz się, czym będą różniły się od siebie te dokumenty.

czytaj więcej »

Administrator danych (lub ABI) ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami i zasadami ochrony danych osobowych, przepisy nie wskazują jednak konkretnego terminu, do którego należy to zrobić. Firmy, które straszą karami od GIODO za niedopełnienie tego obowiązku, wprowadzają administratorów danych w błąd.

czytaj więcej »

Podmioty administracji publicznej są zobowiązane do prowadzenia swoich stron w Biuletynie Informacji Publicznej. Dowiedz się, czy spółka komunalna powinna zamieścić w swoim Biuletynie Informacji Publicznej dane osobowe swoich pracowników dotyczące tego, kto i na jakim stanowisku pracuje.

czytaj więcej »

Jednym z obowiązków administratora danych jest obecnie zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji w GIODO. Jeśli ADO powoła administratora bezpieczeństwa informacji, jest z niego zwolniony. Dowiedz się, czy to udogodnienie dotyczy także sytuacji, gdy w zbiorze znajdują się dane wrażliwe.

czytaj więcej »

Wielu pracodawców ma wątpliwości w kwestii przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy. Dowiedz się, czy w kwestionariuszu osobowym lub ubezpieczeniowym trzeba zamieszczać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Sprawdź, czy możesz zatrzymać orginały dokumentów, które pracownik składa, żeby otrzymać urlop okolicznościowy.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracownik, który przetwarza dane osobowe za pomocą systemu informatycznego, jest przez dłuższy czas nieobecny w pracy, np. z powodu zwolnenia lekarskiego. Dowiedz się, czy w takiej sytuacji należy zablokować jego konto w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel