WYDANIE ONLINE

Obowiązek informacyjny w stosunku do osób, których dane przetwarzamy, nie jest nowością na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych. Niemniej jednak, w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), znacznie ten obowiązek rozbudowano, jednocześnie przewidując za jego niewykonanie wysokie kary finansowe. Tym samym administrator danych osobowych powinien od podstaw przeprowadzić gruntowną analizę informacji, które przekazuje podmiotom danych.

czytaj więcej »

Pytanie:  Powszechną praktyką jest publikowanie na stronach internetowych urzędów formularzy wniosków do wypełnienia. Czy w związku z tym konieczne stanie się udostępnienie wraz z formularzem klauzuli informacyjnej? Czy osoba składająca taki wniosek powinna dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną?

czytaj więcej »

Pytanie:  Dyrektor szkoły pisze zapytanie do dyrektora innej placówki oświatowej. Przedmiotem zapytania jest ustalenie, czy uczeń uczęszcza do tej szkoły. W ramach tego zapytania przekazywane są dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, a także numeru PESEL ucznia. Czy w tym przypadku należy dołączyć klauzulę informacyjną do zapytania? Czy razem z odpowiedzią powinna być również wysłana klauzula informacyjna?

czytaj więcej »

Pytanie:  W jaki sposób zrealizować obowiązek informacyjny względem osoby ubezwłasnowolnionej. Osoba ta posiada opiekuna prawnego, który podpisuje dokumenty jej dotyczące. Czy należy tu zastosować art. 13, czy art. 14 RODO? Jak ubezwłasnowolniony powinien potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną?

czytaj więcej »

Nie wystarczy sama wiedza, jakie treści przekazać podmiotom danych, realizując obowiązek informacyjny. Musimy także wiedzieć, w jakim terminie ten obowiązek wykonać. Również w tym zakresie uchybienia mogą narazić administratora danych osobowych na konsekwencje finansowe.

czytaj więcej »

Nie wystarczy sama wiedza, jakie treści przekazać podmiotom danych, realizując obowiązek informacyjny. Musimy także wiedzieć, w jakim terminie ten obowiązek wykonać. Także w tym zakresie uchybienia mogą narazić administratora danych osobowych na konsekwencje finansowe.

czytaj więcej »

Nie w każdym przypadku przekazanie podmiotowi danych całej klauzuli informacyjnej w jednym komunikacie jest możliwe. Nie zawsze też takie rozwiązanie gwarantuje przejrzystość i zrozumiałość klauzuli. Dlatego w niektórych sytuacjach warto zrealizować obowiązek informacyjny warstwowo. Kiedy? Sprawdź w artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel