WYDANIE ONLINE

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, administrator tych danych osobowych musi podjąć określone działania wymagane przez RODO. Zaniechanie w tym zakresie może skutkować kontrolą z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w konsekwencji – w skrajnych przypadkach – wysoką karą pieniężną. Omawiamy prawidłowy sposób, w jaki administrator powinien zareagować na wniesiony sprzeciw.

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy pracodawca, wykorzystując GPS w samochodzie służbowym kierowcy międzynarodowego może jednocześnie zainstalować system podsłuchujący swojego pracownika? Czy istnieje jakakolwiek przesłanka, która daje pracodawcy taką możliwość? Czy ewentualnie może to zrobić bez wcześniejszego poinformowania pracownika?

czytaj więcej »

„Ochrona danych osobowych” wraz z Prezesem UODO zapraszają szkoły i placówki oświatowe do wzięcia udziału w jubileuszowej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane. Twoja Sprawa.Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Uczestnictwo można zgłaszać już teraz.

czytaj więcej »

W przypadku naruszenia ochrony danych, poza poinformowaniem o zdarzeniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, obowiązkiem administratora jest niezwłoczne zawiadomienie o tym naruszeniu osoby, której dane dotyczą. Jak to zrobić, wskazuje Prezes UODO.

czytaj więcej »

W ostatnich miesiącach duże kontrowersje w środowisku prawniczym wzbudziły rozstrzygnięcia Prezesa UODO nakazujące Kancelarii Sejmu zaniechanie udostępnienia danych osobowych sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS. Zostały one zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich do sądu administracyjnego.

czytaj więcej »

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął z urzędu postępowanie wobec Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa. Postępowanie zostało zainicjowane w związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

W czerwcu 2019 roku Komisja Europejska opublikowała raport „Special Eurobarometer 487a” na temat świadomości Europejczyków, w tym Polaków, na temat RODO. Badania przeprowadzono wśród 27 000 respondentów. Wynika z nich, że wprowadzony system ochrony danych zaczyna sprawnie funkcjonować, a obywatele są bardziej świadomi swoich praw. Prezentujemy wyniki przedstawione w raporcie.

czytaj więcej »

W poprzednim wydaniu wyjaśnialiśmy już, że dane osobowe przetwarzane w sądzie dzielimy na orzecznicze i pozaorzecznicze. Dane z obydwu kategorii podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej. Na jakich zasadach? W jakim zakresie? Sprawdź w artykule.

czytaj więcej »

Artykuł 12 ust. 1 RODO dopuszcza udzielanie wskazanych w nim informacji drogą ustną. Nie oznacza to jednak, że takie rozwiązanie nie niesie za sobą pewnego ryzyka. Wszak obowiązkiem każdego administratora – zgodnie z zasadą rozliczalności – jest być w gotowości do wykazania spełniania obowiązków, które nakłada na niego rozporządzenie unijne. Sprawdź, jak zgodnie z przepisami administrator danych osobowych może zapewnić taką komunikację.

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy w postępowaniu wypadkowym prowadzonym w związku z wypadkiem przy pracy należy uzyskać zgodę świadka na przetwarzanie jego danych osobowych? Jak takie stanowisko ma się do obowiązku pracodawcy powołania zespołu powypadkowego, ustalenia i zebrania oświadczeń od świadków zdarzenia?

czytaj więcej »

Tak zwana ustawa wdrażająca RODO, która weszła w życie 4 maja 2019 r., wprowadza pewne nowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Wiedza na temat tych rozwiązań i umiejętność ich stosowania jest kluczowa dla podmiotów działających w tych sektorach. Nie ma więc wątpliwości, że warto je przeanalizować.

czytaj więcej »

Reakcja administratora danych osobowych na sprzeciw dotyczący przetwarzania danych powinna być natychmiastowa. Dlatego aby zapewnić sprawność działania w tym zakresie, warto opracować procedurę reagowania, ewentualnie skorzystać z praktycznej checklisty.

czytaj więcej »

Obowiązkiem pracowników odpowiednich służb jest pobieranie opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania. W związku z tym niejednokrotnie – w celu zebrania odpowiedniego materiału dowodowego – wykonują oni fotografie. Co w przypadku, gdy taka fotografia ujmuje również samego kierowcę? Problem taki stał się przedmiotem decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy firma przeprowadzająca bezpłatne szkolenie może wymagać danych osobowych w postaci nr PESEL i adresu zamieszkania i przesłania ich drogą e-mailową?

czytaj więcej »

wiper-pixel