WYDANIE ONLINE

Korzystasz z polityki prywatności na swojej stronie internetowej lub profilu na portalu społecznościowym? Sprawdź, jakie informacje zawrzeć w jej treści.

czytaj więcej »

W związku ze zgłoszeniem naruszenia ochrony danych wszczęto postępowanie przeciwko Politechnice Warszawskiej. Sprawa dotyczy niedawnego cyberataku.

czytaj więcej »

Pracownik w określonych przypadkach musi zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, a o zgłoszeniu poinformować pracodawcę. Czy w związku z tym pracodawca musi zrealizować obowiązek informacyjny? Odpowiedź na to pytanie przedstawił Prezes UODO w niedawnym komunikacie.

czytaj więcej »

W ostatnich tygodniach z uwagi na ograniczone funkcjonowanie wiele firm pracuje w systemie zdalnym. Popularnym narzędziem komunikacji w tym systemie są wideokonferencje. Jak je zorganizować i uczestniczyć w nich, by nie doszło do naruszenia ochrony danych, a zarazem, aby chronić swoje dane.

czytaj więcej »

Czytnik odcisków palców potwierdzający godzinę przyjścia do pracy – czy to zgodne z RODO? Prezes UODO wyjaśnia, czy pracodawca może posługiwać się danymi biometrycznymi pracowników w celu ewidencjonowania czasu pracy.

czytaj więcej »

W pracy zdalnej pracownicy posługują się przede wszystkim dokumentacją elektroniczną. To jednak nie oznacza braku możliwości korzystania z dokumentacji papierowej. Należy jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo danych osobowych zawartych w tej dokumentacji.

czytaj więcej »

Pomiar temperatury ciała danej osoby może wiązać się z przetwarzaniem jej danych osobowych dotyczących zdrowia. Tym bardziej takim przetwarzaniem będzie gromadzenie danych dotyczących jej stanu zdrowia wraz z ich utrwalaniem, przekazywaniem czy gromadzeniem. Na jakiej podstawie można przetwarzać te dane? Wyjaśnia to Prezes UODO.

czytaj więcej »

Jak informuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do UODO wpłynęło zgłoszenie naruszenia ochrony danych od Fortum Marketing and Sales Polska SA. Urząd aktualnie bada sprawę.

czytaj więcej »

Prezes UODO umorzył postępowania dotyczące przetwarzania danych w związku z wymogiem składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu.

czytaj więcej »

Sprawdź, na jakich podstawach przetwarzać dane osobowe w relacji B2B z klientami i kontrahentami.

czytaj więcej »

Podmiot danych żąda sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych. Nie możesz zignorować jego żądania. Sprawdź, jak na nie zareagować.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca prowadzący szkołę językową nie może zapominać o obowiązkach wynikających z RODO, w tym w zakresie dokumentacji i bezpieczeństwa danych.

czytaj więcej »

Instalacja i stosowanie monitoringu nadal wywołują wiele wątpliwości w związku z wymogami w zakresie ochrony danych osobowych. Stąd liczne błędne rozwiązania stosowane przez administratorów.

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy wycofanie zgody na przetwarzanie w celu marketingu produktów i usług w istocie wyklucza dalsze przetwarzanie danych osobowych w tym celu? Wszak marketing jest prawnie uzasadnionym celem administratora i przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody podmiotu danych.

czytaj więcej »

Pytanie:  Obowiązkiem zespołu powypadkowego powołanego w zakładzie pracy jest ustalenie, czy doszło do wypadku, a także dokonanie jego klasyfikacji. Czy w związku z tym zespół powypadkowy może zwrócić się z pytaniem do lekarza w celu określenia ciężkości urazu poszkodowanego? Wiązałoby się to z przekazaniem dotyczących go danych osobowych szczególnej kategorii.

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracodawca ubiega się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z rzędu pracy na mocy tarczy antykryzysowej. We wniosku o dofinansowanie konieczne jest podanie numeru PESEL pracowników. Czy to oznacza, że pracodawca musi zawrzeć z urzędem pracy umowę powierzenia przetwarzania danych?

czytaj więcej »

Czym jest norma ISO/IEC 27701? Dlaczego stała się popularna? Czym popularność tę uzasadnić?

czytaj więcej »

wiper-pixel