WYDANIE ONLINE

Nie wystarczy samo przeprowadzenie analizy ryzyka i DPIA – należy je także odpowiednio udokumentować.

czytaj więcej »

Podejście oparte na ryzyku jest kluczowe dla każdego administratora. Tylko w ten sposób można zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych.

czytaj więcej »

Tuż przed rozpoczęciem analizy ryzyka należy zwrócić uwagę na kontekst działania organizacji.

czytaj więcej »

Po wykonaniu czynności przygotowawczych do analizy ryzyka czas na jej przeprowadzenie.

czytaj więcej »

DPIA w 7 krokach. Sprawdź, jak zgodnie z prawem i efektywnie dokonać oceny skutków przetwarzania co do ochrony danych.

czytaj więcej »

Te dwa procesy są czasami mylone. Sprawdzamy, czym różni się ogólna analiza ryzyka od DPIA.

czytaj więcej »

Zarówno w toku ogólnej analizy ryzyka, jak i DPIA nietrudno o błąd, który może zniekształcić wyniki oceny.

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik wykonywał pracę zdalną. Niestety zgubił smartfon, na którym był dostęp m.in. do służbowej poczty elektronicznej. Sprzęt został po pewnym czasie odzyskany. Czy w związku z tym konieczne jest dokonanie analizy ryzyka lub oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jednostka budżetowa realizuje czynności przetwarzania w zakresie spraw kadrowo-płacowych (operacje takie jak zatrudnianie w tym w trybie naboru na stanowisko urzędnicze, prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji zatrudnieniowej, wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego, rozliczanie z ZUS i US, przechowywanie dokumentacji, w tym elektronicznie). Poza tym raz na pięć lat przetwarzane są dane osobowe w związku z oceną okresową pracowników na stanowiskach urzędniczych. Czy czynności te rodzą konieczność przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania co do ochrony danych (na podstawie kryterium 1 − Ewaluacja lub ocena, w tym profilowanie i przewidywanie)? Czy też znajdzie tutaj zastosowanie wyjątek z art. 35 ust. 10 RODO.

czytaj więcej »

Pytanie:  Organizacja zamierza wprowadzić na stałe pracę zdalną na niektórych stanowiskach pracy. Czy w związku z taką zmianą w organizacji należy zaktualizować ogólną analizę ryzyka bądź DPIA?

czytaj więcej »

Nieprzeprowadzenie analizy ryzyka może zostać uznane za naruszenie ochrony danych. Dotychczas w dwóch przypadkach takie uchybienia (choć nie tylko) doprowadziły do nałożenia na administratorów danych kar finansowych przez Prezesa UODO. Przypominamy, jakie stanowisko w kontekście analizy ryzyka przyjmował Prezes UODO w wydanych decyzjach.

czytaj więcej »

Administrator musi wypracować odpowiednie dla siebie podejście do zarządzania ryzykiem w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Podejście to musi uwzględniać środowisko, w którym działa administrator, specyfikę prowadzonej działalności oraz posiadane doświadczenie, a w szczególności charakter, zakres oraz cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Nie obowiązuje żaden wzór arkusza zarządzania ryzykiem, co nie oznacza, że nie można skorzystać z przykładowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel