WYDANIE BIEŻĄCE

Udzielenie upoważnienia do dostępu do sieci IT każdemu pracownikowi organizacji to nie jest dobre rozwiązanie. Sprawdź, jak zapewnić ten dostęp w sposób zgodny z RODO i adekwatny do potrzeb organizacji.

czytaj więcej »

Sprawdzamy, jaki poziom bezpieczeństwa danych osobowych zapewnia aplikacja Ministerstwa Cyfryzacji – ProteGO Safe.

czytaj więcej »

Europejska Rada Ochrony Danych podczas 32. posiedzenia plenarnego przyjęła oświadczenie dotyczące interoperacyjności aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych. Zwróciła także uwagę na konieczność przestrzegania RODO w walce z pandemią.

czytaj więcej »

Postępowanie rekrutacyjne do żłobka nie jest uregulowane tak szczegółowo jak w przypadku przedszkoli. Powstaje m.in. wątpliwość, w jakiej formie poinformować rodziców w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do żłobka. Jak się okazuje, forma pisemna nie jest wcale niekonieczna. Należy jednak przy tym zadbać o bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

czytaj więcej »

Niewątpliwie żłobek może stosować monitoring. Czy jednak nagrania z monitoringu wolno udostępniać rodzicom dzieci uczęszczających do placówki?

czytaj więcej »

Opracowano kolejny kodeks branżowy – tym razem przeznaczony dla jednostek oświaty, autorstwa Anny Pielok i Piotra Sojki. Kodeks ma objąć zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły i placówki oświatowe. Konsultacje nad jego treścią mają trwać do 30 września 2020 r.

czytaj więcej »

Prezes UODO umorzył postępowania dotyczące przetwarzania danych w związku z wymogiem składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu.

czytaj więcej »

Zakończyła się X edycja programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”, którego patronem merytorycznym był m.in. Portal Oświatowy. Podsumujmy, jakie działania podejmowano w trakcie tej edycji.

czytaj więcej »

Dane osobowe członków komisji w konkursie ofert na realizację zadania publicznego stanowią informację publiczną. Udostępniając te dane, administrator musi jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad ochrony danych osobowych, w tym m.in. retencji upublicznionych danych czy konieczności dokonywania cyklicznych przeglądów pod względem ich poprawności i aktualności.

czytaj więcej »

Twoja organizacja jest w fazie restrukturyzacji lub upadłości. Nie oznacza to, że jest ona zwolniona z przestrzegania RODO.

czytaj więcej »

Sprawdź, na bazie jakich podstaw prawnych powinny być pozyskiwane i przetwarzane dane osobowe stron w związku z windykacją. Dowiedz się też, jak w zgodzie z RODO prowadzić działalność windykacyjną.

czytaj więcej »

Organizujesz szkolenia internetowe? Dowiedz się, jakie informacje przekazać uczestnikom szkolenia.

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik zostanie skierowany na badania kontrolne. Jakie dane pracodawca powinien podać w skierowaniu? Czy może opisać w nim obserwacje nietypowego zachowania pracownika, które mogą świadczyć o chorobie psychicznej?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy inspektor ochrony danych może zostać upoważniony do nadawania i odbierania upoważnień do przetwarzania danych osobowych pracownikom i współpracownikom organizacji?

czytaj więcej »

wiper-pixel