Ochrona danych osobowych od kwietnia 2016 r.

Po trwających ponad 4 lata pracach, Parlament Europejski wreszcie przyjął ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Oznacza to duże zmiany dla wszystkich instytucji i firm, które w swojej działalności wykorzystują dane osobowe. A jest tak w prawie każdym podmiocie, który ma choćby jednego pracownika lub klienta.
Co się zmieni? Rozporządzenie wprowadzi nowe zadania dla administratorów bezpieczeństwa informacji, nowe zasady pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych, nowe obowiązki informacyjne wobec Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i osób, których dane są przetwarzane, wysokie kary za złamanie przepisów i wiele innych.

Przygotuj się do działania według nowych zasad już teraz i bądź gotowy na zmiany!

ZOBACZ OFERTĘ

Zobacz przykładowy numer

Praktyczna pomoc dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w każdej branży!

Wiemy, że zarówno sfera publiczna, jak i biznes mają wiele wątpliwości odnośnie prawidłowego postępowania z danymi osobowymi. Jednocześnie ze sprawozdania GIODO wynika, że społeczna świadomość w dziedzinie ochrony danych osobowych znacząco wzrosła, lawinowo wzrastają więc skargi osób prywatnych, a co za tym idzie również kontrole GIODO (szczególnie w sektorze administracji publicznej).

Dbamy o Państwa wiarygodność, dlatego też w naszym czasopiśmie podpowiadamy, w jaki sposób dane osobowe Państwa klientów czy pacjentów powinny być prawidłowo przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone. Podpowiadamy również, w jaki sposób nadal prowadzić swoją działalność efektywnie, jednocześnie zapewniając wysoki poziom ochrony.

W każdym z sektorów, w których dane osobowe są przetwarzane, podczas codziennej pracy rodzi się szereg wątpliwości dotyczących zgodności wszystkich procedur z prawem ogólnym i branżowymi przepisami szczegółowymi.

W jednostkach publicznych pojawiają się przykładowo wątpliwości dotyczące zapewnienia jednoczesnej zgodności działań dwiema ustawami: z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej.

W bankowości i instytucjach finansowych pojawia się szereg trudności na styku prawa bankowego i ustawy o ochronie danych osobowych. Są one związane między innymi z przetwarzaniem danych wrażliwych pracowników czy też danych klientów pozyskiwanych w drodze monitoringu.

W służbie zdrowia pojawia się problem związany z kwestią gromadzenia danych wrażliwych na temat pacjenta, czy też z udzielaniem wglądu do dokumentacji medycznej rodzinie pacjenta, a także problem przetwarzania danych na urządzeniach przenośnych, coraz bardziej popularnych wśród lekarzy.

W oświacie rodzą się pytania, jakiego typu dane należy zgłaszać do GIODO, jakie można pozyskiwać od rodziców (w sytuacji uczniów niepełnoletnich), jaki jest zakres danych, które mogą być gromadzone w szkolnych systemach informatycznych itd. Problematyczna jest również kwestia ochrony danych osobowych uczniów pełnoletnich i współpracy z rodzicami.

W telekomunikacji obszarem problematycznym bywa na przykład możliwość przekazywania danych osobowych klientów innym operatorom telekomunikacyjnym w celu uzyskania informacji np. o zaprzestaniu płatności. Kłopotliwa niejednokrotnie staje się również kwestia przekazywania tychże danych organom ścigania czy też transfer do rejestru dłużników. Wiele problemów sprawia też nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, która nałożyła m.in. obowiązek uzyskania zgody na przekazanie informacji marketingowych.

Czasopismo „Ochrona danych osobowych” staje się w tej materii Państwa cennym partnerem, który nie tylko towarzyszy, ale także wyposaża w odpowiednie narzędzia, niezbędne do rozstrzygania spornych sytuacji.

ZOBACZ OFERTĘ

Zobacz przykładowy numer

Ochrona danych osobowych a nowe technologie

Dane osobowe klientów czy też pacjentów (w jednostkach służby zdrowia) coraz częściej zapisywane są nie tylko na dyskach komputerów, ale również na innych mobilnych nośnikach oraz na serwerach zewnętrznych. Szybki rozwój technologiczny rodzi nowe wyzwania dla ochrony danych osobowych, generuje pytania i wzbudza szereg wątpliwości, których rozstrzygnięciem zajmujemy się na łamach pisma „Ochrona danych osobowych”

Aplikacje mobilne i „wearable devices”

Jednym z miejsc, gdzie nowe technologie stykają się z ochroną danych osobowych są urządzenia mobilne i aplikacje na nich, w tym tzw. technologie ubieralne monitorujące stan naszego zdrowia, coraz chętniej używane np. w sporcie. W zamierzeniu mają one ułatwić bądź uprzyjemnić życie. Instalujemy je na smartfonach, tabletach, w samochodach, a nawet w domu czy też korzystając z różnego typu trackerów. Umożliwiają one przetwarzanie danych, często bez wiedzy właściciela.

Cloud computing (dane w chmurze

Temat tzw. chmury stał się ostatnio bardzo popularny. Głównym problemem tego rozwiązania jest fakt, że w cloud computing dane zawieszone są właśnie w  „chmurze”, a nie na dysku konkretnego komputera. Rodzi to wiele podejrzeń i obaw. W czasopiśmie „Ochrona danych osobowych” szczegółowo omawiamy ten temat szczególnie w kontekście ochrony danych osobowych przechowywanych w chmurze oraz transferu tych danych.

Podobnie, szereg wątpliwości pojawia się na styku powszechnych zjawisk takich jak hosting, czy wkorzystywanie cookies oraz danych osobowych. Najwięcej emocji jednak budzą obecnie takie nowe technologie jak opisane wyżej wearable devices czy Google Glass i ich zanurzenie w sferze prywatnej użytkowników.

Zagadnienia związane ze stykiem nowych technologii i danych osobowych, a także wynikające z nich problemy oraz wątpliwości to bardzo istotny temat tekstów zawartych w czasopiśmie „Ochrona danych osobowych. Obecność w redakcji specjalistów związanych z tym tematem stanowi gwarant ciągłego napływu świeżych informacji, a także pomaga pokonać obawy wywołane przez nowe metody zbierania i magazynowania danych.

ZOBACZ OFERTĘ

Zobacz przykładowy numer

wiper-pixel