Miesięcznik "Ochrona danych osobowych"  jest przygotowywany częściowo przez Kancelarię Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy a częściowo przez zespół doświadczonych specjalistów i ekspertów, mających wieloletnią praktykę w pełnieniu funkcji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Zapraszamy do kontaktu: odo@wip.pl

Patronat merytoryczny nad numerami prawniczymi miesięcznika ukazującymi się raz na kwartał pełni Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy oraz niżej wymienieni specjaliści: 

Xawery KonarskiAdwokat. Specjalizuje się w problematyce prawnej IT, TMT oraz prawie reklamy. Jego zainteresowania skupiają się także wokół prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych z tego zakresu, m.in. „Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (2004), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Prawo Reklamy i Promocji” (2008), a także poradników: „Internet i prawo w praktyce” (2002) oraz „Prawo marketingu bezpośredniego” (2009).

Grzegorz SibigaAdwokat. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Michał BieniasAplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią pracował w dziale prawnym Google Poland, gdzie zajmował się obsługą prawną spółek Google w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktyczne doświadczenie z zakresu prawa nowych technologii zdobywał także w zespole ochrony danych osobowych Rady Europy oraz międzynarodowych kancelariach prawniczych. Laureat ogólnopolskich konkursów prawniczych, a także autor publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i własności przemysłowej. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim na usługach e‑commerce i ochronie danych osobowych. Pracownik Zespołu Technologie Media Telekomunikacja w warszawskim oddziale Kancelarii. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Paweł TobiczykAplikant adwokacki. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Filozoficznego (filozofia) oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych (europeistyka) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Laureat ogólnopolskich konkursów prawniczych, w tym zwycięzca konkursu ITELECT z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa telekomunikacyjnego (2013). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (2011/2012). Specjalizuje się w prawie nowych technologii, handlu elektronicznego oraz ochrony danych osobowych. Autor publikacji z tego zakresu. Pracownik Zespołu Technologie Media Telekomunikacja.

dr Jan ByrskiAdwokat. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Pobyty stypendialne na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.

Leszek Sytniewski Radca prawny. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących usług płatniczych oraz ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii w Krakowie, zajmując się bieżącą obsługą prawną podmiotów z branży IT i mediów. Posiada praktykę w zakresie prawnych aspektów usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz University of the West of Scotland (Business Studies with Law, BA Hons). Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Columbus School of Law (The Catholic University of America). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa podatkowego.

Redakcja

Wioleta Szczygielska Redaktor naczelna

wiper-pixel