Wzory dokumentów

Zarządzenie w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych (RODO i DODO)

Przepisy pozwalają na wspólne powołanie inspektora ochrony danych do wykonywania czynności objętych RODO ale też dyrektywą DODO (dot. ścigania czynów zabronionych).

Skarga do WSA na decyzję Prezesa UODO (z instrukcją wypełnienia)

Decyzja Prezesa UODO w sprawie naruszenia ochrony danych może zostać zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawdź, jak powinna wyglądać taka skarga