Wzory dokumentów

Informacja o usunięciu danych osobowych

W przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym administrator informuje podmiot danych o usunięciu danych osobowych.

Dokumenty przydatne w związku z prostowaniem i uzupełnianiem danych

Realizując żądania sprostowania, uzupełnienia danych osobowych czy też ograniczenia ich przetwarzania, administrator musi poinformować o nich podmioty, którym te dane były przekazywane. Niewykonanie tego obowiązku może narazić ADO na konsekwencje. Poza tym nie można zapominać o wpisaniu żądań podmiotów danych w rejestrze realizacji praw podmiotów danych. W ten sposób administrator postąpi zgodnie z regułą rozliczalności.