WYDANIE ONLINE

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu i ich dokumentowanie to kolejny nowy obowiązek administratora danych wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dowiedz się, w jaki sposób trzeba będzie go realizować. Sprawdź, jakie informacje zawrzeć w rejestrze naruszeń ochrony danych osobowych.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie znosi obowiązków informacyjnych administratora danych. Co więcej, ADO będzie musiał prowadzić nowe dokumenty, jak np. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Dowiedz się, jakie jeszcze inne dokumenty trzeba będzie przygotować.

czytaj więcej »

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym to obecnie dwa najważniejsze dokumenty określające zasady ochrony danych osobowych. Dowiedz się, czy także zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych trzeba będzie je prowadzić. Sprawdź, o jakie informacje można je zaktualizować.

czytaj więcej »

Rozpoczęcie obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych to nie tylko konieczność zaktualizowania dotychczasowych dokumentów, ale też prowadzenie nowych. Dowiedz się, w jaki sposób trzeba będzie prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych realizowanych w imieniu administratora.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych rozszerza zakres informacji, jakie administrator będzie musiał podać osobie, której dane przetwarza. Dowiedz się, jakie konkretnie informacje trzeba będzie podać. Sprawdź, czy obowiązek informacyjny według RODO będzie znacznie różnił się od obecnego.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie wskazuje wprost, że administrator musi wydać swoim pracownikom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Dowiedz się, czy takie upoważnienia do przetwarzania danych można będzie jednak zgodnie z RODO wydawać. Sprawdź, jaką formę może mieć takie upoważnienie.

czytaj więcej »

Administrator powinien już teraz zacząć przygotowywać się do realizowania obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. Może to zrobić np., opracowując wewnętrzną procedurę postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych. Sprawdź, jakie elementy należy zawrzeć w takim dokumencie.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tak jak aktualnie obowiązujące przepisy, wskazuje, że zgoda może być jedną z podstaw przetwarzania danych. Dowiedz się, jakie warunki powinna spełniać zgoda według RODO. Sprawdź, czy będziesz musiał aktualizować stosowane przez Ciebie obecnie klauzule zgód.

czytaj więcej »

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych administrator przed powierzeniem danych osobowych do przetwarzania będzie musiał podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym, któremu przekazuje dane. Sprawdź, jakie kwestie warto uregulować w takiej umowie, żeby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy.

czytaj więcej »

wiper-pixel